Nezařazené

Poděkování Jihočeskému kraji za dotaci v roce 2021.

Tenisový   klub Týn nad Vltavou děkuje Jihočeskému kraji za přidělení dotace ve výši 30000 Kč v dotačním programu PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE, VÝKONNOSTNÍ SPORT – Opatření č. 1: Sportovní činnost dětí a mládeže. Tenisový klub použil dotaci v souladu s požadovanými podmínkami.

Poděkování Jihočeskému kraji za dotaci v roce 2020.

Tenisový   klub Týn nad Vltavou děkuje Jihočeskému kraji za přidělení dotace ve výši 40000 Kč v dotačním programu PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE, VÝKONNOSTNÍ SPORT – Opatření č. 1: Sportovní činnost dětí a mládeže.Tenisový klub použil dotaci v souladu s požadovanými podmínkami.

Poděkování Městu Týn nad Vltavou za dotaci v roce 2020

Tenisový klub Týn nad Vltavou pokračoval renovací další části fasády  budovy tenisového klubu.Náklady na renovaci byly 108920Kč.Tenisový klub zaplatil 23 920Kč,zbylých 85000Kč přispělo Město Týn nad Vltavou. Tenisový klub děkuje Městu Týn nad Vltavou za příspěvek, který pomohl opravit budovu Tenisového klubu,kterou má dlouhodobě pronajatou právě od města Týn nad Vltavou.

Poděkování Jihočeskému kraji za dotaci v roce 2020.

Tenisový   klub Týn nad Vltavou děkuje Jihočeskému kraji za přidělení dotace ve výši  50000 Kč v dotačním programu PODPORA SPORTU – Opatření č. 2: Rekonstrukce a opravy šaten zázemí sportovišť.Tenisový klub tímto dokončil vybavení poslední šatny v budově tenisového klubu novými skříňkami v celkové hodnotě 82401Kč.Rekonstrukcí  šaten došlo ke zkulturnění zázemí pro členy TK.

Poděkování Městu Týn nad Vltavou za dotaci v roce 2019

Tenisový klub Týn nad Vltavou, nechal zrenovovat další část budovy tenisového klubu.Náklady na renovaci byly 98 305Kč.Tenisový klub zaplatil 28 305Kč,zbylých 70 000Kč přispělo Město Týn nad Vltavou. Tenisový klub děkuje Městu Týn nad Vltavou za příspěvek, který pomohl opravit budovu Tenisového klubu,kterou má dlouhodobě pronajatou právě od města Týn nad Vltavou.

Poděkování Jihočeskému kraji za dotaci v roce 2019.

Tenisový   klub Týn nad Vltavou děkuje Jihočeskému kraji za přidělení dotace ve výši  108 000 Kč v dotačním programu PODPORA SPORTU – Opatření č. 2: Rekonstrukce a opravy šaten a sociálního zařízení sportovišť.Tenisový klub vybavil dvě  šatny v budově tenisového klubu novými šatními skříňkami v celkové výši  155 122 Kč.Rekonstrukcí  šaten došlo ke zkulturnění zázemí pro členy TK.

Výroční členská schůze 2019

Vážení tenisté, výbor Tenisového klubu Týn nad Vltavou Vás zve na výroční členskou schůzi klubu, která se uskuteční v pátek 5. dubna 2019 od 18 hodin v restauraci Tenis klubu s tímto programem: 1. Zahájení, schválení programu schůze 2. Volba mandátové a návrhové komise 3. Zpráva o činnosti a hospodaření klubu za rok 2018 4. […]

0

KURTŮ

0+

ČLENŮ

0

KLUB ZALOŽEN