Výroční členská schůze 2019

Výroční členská schůze 2019

Vážení tenisté,

výbor Tenisového klubu Týn nad Vltavou Vás zve na výroční členskou schůzi klubu, která se uskuteční v pátek 5. dubna 2019 od 18 hodin v restauraci Tenis klubu s tímto programem:

1. Zahájení, schválení programu schůze
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti a hospodaření klubu za rok 2018
4. Zpráva revizní komise
5. Návrh činnosti a rozpočtu na rok 2019
6. Diskuse
7. Návrh a schválení usnesení
8. Závěr
9. Občerstvení a volná zábava
Věříme, že se dostavíte v hojném počtu a těšíme se na setkání s Vámi.

Týn nad Vltavou, 18.3.2019

Pavel Tomší
předseda klubu

Zápis ze schůze výboru TK Týn nad Vltavou

Dne: 6.3.2019
4.GDPR – tenisový výbor má ze zákona povinnost chránit osobní data členů před zneužitím.Tenisový výbor rozešle formulář na souhlas se zpracováním osobních údajů v mailu s pozvánkou na členskou schůzi.Členové si ji buďto vytisknou,podepíší a předají výboru,který ji zaeviduje a uloží.Dále bude možnost zažádat u výboru o formulář na souhlas se zpracováním osobních údajů.

About The Author

Admin
0

KURTŮ

0+

ČLENŮ

0

KLUB ZALOŽEN