Výroční členská schůze 2018

Výroční členská schůze 2018

Vážení tenisté,

 

výbor Tenisového klubu Týn nad Vltavou Vás zve na výroční členskou schůzi klubu, která se uskuteční v pátek 06. dubna 2018 od 18 hodin v restauraci Tenis klubu s tímto programem:

 

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Volba mandátové a návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti a hospodaření klubu za rok 2017
  4. Zpráva revizní komise
  5. Návrh činnosti a rozpočtu na rok 2018
  6. Diskuse
  7. Návrh a schválení usnesení
  8. Závěr
  9. Občerstvení a volná zábava

Věříme, že se dostavíte v hojném počtu a těšíme se na setkání s Vámi.

 

Týn nad Vltavou, 15.3.2018

 

Pavel Tomší

předseda klubu

Zápis 11.7.2013

2.V souvislosti se špatnou možností kontroly vybraných příspěvků se výbor rozhodl ,že členské příspěvky budou od sezony 2014 vybírány pouze převodem na účet.Povinnost člena je jako poznámku zadat jméno a adresu.Dále výbor přistoupil k již dříve schválenému rozhodnutí, vybírat zálohově 600Kč za brigády,kdy se každý člen klubu bude ve vlastním zájmu zajímat zda mu byla brigáda zapsána nebo ne.Záloha je vratná v případě,že člen splní brigády.Zálohově bude provedeno tak,že člen zaplatí jednou v 2014 600Kč a následné sezony už bude pouze doplácet za neodpracované hodiny.Kontrolu provede výbor a sestaví seznam, kdo kolik má v dané sezoně zaplatit.V případě že člen brigády splní a ukončí členství požádá výbor o vrácení zálohy a ta mu bude vrácena. Tenisový výbor, žádá své členy o zaslání mailové adresy na vastikk@volny.cz

 

Příspěvky Tenisového  klubu  – Týn nad Vltavou

Číslo účtu:      564669359/0800

Členský příspěvek + brigády dospělí            –          1600Kč

Členský příspěvek + brigády mládež –           1000Kč          

V poznámce zadejte jméno a adresu

 

Schůze 15.3.2018

2.Tenisový výbor provedl kontrolu zaplacených příspěvků za rok 2017.Bylo zjištěno,že část členů využívá sníženého poplatku (500,-)pro vstup do klubu k tomu,že v případě zranění nebo jiných problémů nezaplatí členské příspěvky a neodpracují brigády s tím,že suma pro vstup do klubu není tak velká.

(Hrací řád 11.      Sankce

11.1.    Nesplnění základních členských povinností jako je nezaplacení členských příspěvků, neodpracování dohodnutých brigádnických hodin znamená zánik členství)

Tenisový výbor byl shovívavý a v případě,že se sportovec rozhodl opět členské příspěvky zaplatit,tak mu byl vstupní poplatek odpuštěn.

Tuto variantu opustí klub  k datu 1.5.2018.Do 30.4.2018 mohou členové(nečlenové),zaplatit členský příspěvek bez vstupního poplatku.Od 1.5.2018 je poplatek při ztrátě členství 2500,- dle schváleného Hracího řádu.

Bez zaplacení vstupního poplatku nebude sportovec za člena přijat.

About The Author

Admin

3 Comments

Comments are closed

0

KURTŮ

0+

ČLENŮ

0

KLUB ZALOŽEN