Author Posts

Poděkování Jihočeskému kraji za dotaci v roce 2019.

Tenisový   klub Týn nad Vltavou děkuje Jihočeskému kraji za přidělení dotace ve výši  108 000 Kč v dotačním programu PODPORA SPORTU – Opatření č. 2: Rekonstrukce a opravy šaten a sociálního zařízení sportovišť.Tenisový klub vybavil dvě  šatny v budově tenisového klubu novými šatními skříňkami v celkové výši  155 122 Kč.Rekonstrukcí  šaten došlo ke zkulturnění zázemí pro členy TK.

Výroční členská schůze 2019

Vážení tenisté, výbor Tenisového klubu Týn nad Vltavou Vás zve na výroční členskou schůzi klubu, která se uskuteční v pátek 5. dubna 2019 od 18 hodin v restauraci Tenis klubu s tímto programem: 1. Zahájení, schválení programu schůze 2. Volba mandátové a návrhové komise 3. Zpráva o činnosti a hospodaření klubu za rok 2018 4. […]

Poděkování Městu Týn nad Vltavou za dotaci.

Tenisový klub Týn nad Vltavou, děkuje Městu Týn nad Vltavou, za přispění na renovaci fasády částkou, 65 000Kč. Na budově tenisového klubu, byla zrenovována polovina fasády.Tenisový klub,zaplatil za realizaci nové fasády částku, 156 414Kč.Tenisový klub opravením fasády, zhodnotil budovu Tenisového klubu,kterou má dlouhodobě pronajatou právě od města Týn nad Vltavou.

Výroční členská schůze 2018

Vážení tenisté,   výbor Tenisového klubu Týn nad Vltavou Vás zve na výroční členskou schůzi klubu, která se uskuteční v pátek 06. dubna 2018 od 18 hodin v restauraci Tenis klubu s tímto programem:   Zahájení, schválení programu schůze Volba mandátové a návrhové komise Zpráva o činnosti a hospodaření klubu za rok 2017 Zpráva revizní komise Návrh […]

Historie Vltavotýnského tenisu

Historie Vltavotýnského tenisu O historii tenisu V Týně nad Vltavou se mnoho zpráv nedochovalo a proto jsem měl velký problém jak dát tuto kapitolu dohromady. Nakonec s velkým přispěním nejstarší (dnes již zesnulé) členky našeho klubu paní Vlastičky Helmové a jejího syna pana inženýra Gustava Helma, taktéž dloholetého člena a vstřícného přístupu paní Sudové z Městského muzea / […]

Lucko, to si ze mě děláš srandu, ty vole. Nedělej, že nevíš, ty vole! Barbora Strýcová, US Open 2017
0

KURTŮ

0+

ČLENŮ

0

KLUB ZALOŽEN